Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODELLEME ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI: YAPISAL EŞİTLİK VE REGRESYON
(A COMPARISON STUDY ON MODELING ANALYSIS: STRUCTURAL EQUATION AND REGRESSION )

Yazar : Erdi BAHADIR   -Bilal KALENDER - Fatıma Nurefşan YUMUŞAK - Gülşen KARAMAN - Nefise LADİKLİ - Zeynep TÜRKKAN - Seyfeddin Miraç TURHAL  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 410-420
127    134


Özet
Bu çalışmanın amacı son yıllarda sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ve regresyon analizinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanını örneklemini 65 erkek ve 135 kadın olmak üzere 200 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu’nun bulunduğu anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizi aşamasında model 1 (depresyonun tükenmişliği açıkladığı) ve model 2 (depresyon ve tükenmişliğin yaşam kalitesini açıkladığı) olmak üzere iki farklı model kurulmuş ve kurulan modeller hem YEM hem de regresyon analizi ile sınanmıştır. Analiz sonucunda model 1 için regresyon analizinde ?=0,43 parametre katsayısı ve R2=0,19 belirlilik katsayısı bulunurken YEM için bu değerler ?=0,49 ve R2=0,24 olarak bulunmuştur. Ayrıca kurulan 2. model için regresyon analizinde ?1= -0,21 ile ?2= -0,43 parametre katsayısı ve R2=0,30 belirlilik katsayısı bulunmuştur. Aynı modelin sınandığı YEM sonucunda ?1= -0,30 ile ?2= -0,49 parametre katsayısı ve R2=0,33 belirlilik katsayısı elde edilmiştir. Yapılan karşılaştırma sonucunda YEM’in regresyona kıyasla daha güvenilir ve iyi tahminler yaptığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
yapısal eşitlik, regresyon, modelleme

Abstract
This study aims to comprison the structual equation modeling (SEM) and regression which are frequently used in social sciences in recent years. Sample group of this study is composed of 200 person, grouped as 135 female and 65 male. Demographic Information Form, Beck Depression Inventory, Maslach Burnout Inventory, the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire are applied as a survey to the participants. In the analysis phase of the data, two different models were established as model 1 (explaining depression with burnout) and model 2 (explaining the quality of life with depression and burnout), and the established models were tested with both SEM analysis and regression analysis. As a result of the analysis, when regression analysis for model 1 found that ? = 0,43 parameter coefficient and R2 = 0,19 coefficient of determination, these values were found as ? = 0,49 and R2 = 0,24 for SEM. Besides, in the regression analysis for the second model, ?1 = -0,21 and ?2 = -0,43 parameter coefficients and R2 = 0,30 coefficient of determination were found. In the SEM result of the same model, ?1 = -0,30 and ?2 = -0,49 parameter coefficients and R2 = 0,33 specificity coefficients were obtained. As a result of comparison, it was seemed that SEM makes more reliable and better predictions than regression.

Keywords
structual equality, regression, modeling

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri