Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“KORUMA ALANLARI”NIN YÜKSELEN RANTI ile ÇEVRE-ORMAN KORUMA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİMLER ve “BOLU-GÖLCÜK TABİAT PARKI” ÖRNEĞİ
(ENVIRONMENTAL-FOREST (CONSERVATION) LEGISLATION and "BOLU-GÖLCÜK NATURAL PARK" with RISING RETURN of "PROTECTED AREAS" )

Yazar : Aziz Cumhur KOCALAR    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 136-159
90    57


Özet
Son yıllarda “koruma alanları”nda gerçekleşen rant artışı dikkat çekicidir. Buna paralel olarak Orman Hukukunun değişimi ise çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Doğal alanların içinden mutlak korunması gereken alanlar farklı koruma statüleriyle korunmaktadır. Bu statüleri de kapsayan ilgili hukuksal alan koruma politikalarını da belirlemektedir. Koruma politikaları ise siyasal iktidarlarla birlikte her dönem belirgin değişimler geçirmektedir. Çevre-Orman Koruma Hukukunda son 17 yılda (2001-2017) yürütülen yasal-yönetsel süreçlerdeki değişim kısmen bile izlenildiğinde, koruma politikalarındaki mevcut son durum daha iyi anlaşılarak yorumlanabilir. “Doğal” süreçler, ortamlar ile varlıkların ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi sürecin belirleyicisidir. Çalışmada, özellikle 2873, 3213, 6831, 2634 sayılı yasalar ön plana alınarak, yönetmeliklerde ki değişimle incelenerek değerlendirilmiştir. Bolu Gölcük Tabiat Parkı (B-GTP) saha çalışması olarak incelenmiştir. Çalışma; arazi rantlarının son derece yükseldiği şu son ortamda, ülkemizde özel olarak “koruma” altına alınmış alanların artık gerektiği gibi nasıl korunabileceğini, tartışmaya açmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Doğal “Korunan Alanlar”, Bolu-Gölcük Tabiat Parkı, Çevre-Orman Koruma Politikaları, Kamu/Orman Hukuku ve Çevre Mevzuatı, Şehir ve Bölge Planlama.

Abstract
In recent years, the increase for acquiring unearned income in protected areas is striking. In parallel, the change in Conservation Legislation (2001-2017) in recent years has created the technical dimension of this work. Areas that need to be protected in natural areas are protected by different protection statues. It also defines the relevant legal area protection policies including these statutes. Conservation policies are undergoing significant changes in the period with political power. This change in legaladministrative processes in recent years (2001-2017) in Environmental Legislation can be interpreted in a better understanding of how the current state of preservation policies change, if partly observed. "Natural" processes, environments and the commercialization and the privatization of assets are participated in all these. In the study, in the selected period, 2873, 3213, 6831, 2634 numbered laws were taken into the foreground and evaluated by examining the changes in some regulations. Gölcük Nature Park was studied as a field study. The study thus opens up the debate on how to respond to this last question: In the latter environment, where land price rises are extremely high, how can the protected areas in our country be protected as necessary?

Keywords
Natural "Protected Areas", Bolu-Gölcük Natural Parks, Environmental-Forest Conservation Policies, Pu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  5.ASOSCONGRESS

   

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018 
  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri