Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPSIS YÖNTEMİYLE BENZER SEKTÖRLERDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST30 FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COMPARATIVE SECTORS BY THE TOPSIS METHOD: A RESEARCH ON BİST30 COMPANIES )

Yazar : Ayşe CEYLAN   - Çiğdem ÖZARI  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 421-431
86    65


Özet
Çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV) birden fazla alternatifli karar verme problemlerinde en doğru karara varılabilmesi için kullanılabilecek matematiksel yöntemler olarak tanımlanabilir. Günümüzde de sıkça kullanılan ve geliştirilen bu yöntemler hem zaman hem de maliyet tasarrufu ile optimal karara kolayca ulaşılmasını sağlayan yöntemlerdir. Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden biri olan TOPSIS uygulanarak analiz yapılmıştır. Veri olarak BİST30’da işlem gören bankalar hariç firmaların, 2010-2016 yılları arasında bağımsız denetim raporlarında yayımlanan finansal tablo verileri ile hesaplanmış olan karlılık oranları ve dikey yüzde oranları kullanılmıştır. TOPSIS yöntemi doğru değerlendirme faktörleri ile değerlendirme faktörlerinin önem dereceleri doğru olarak belirlendiğinde, belirli sayıdaki alternatifler arasından en iyi tercih için uygulanabilecek maliyetsiz ve basit bir yöntem olduğu çalışmanın bulguları arasında yer almaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen sıralamalara göre, analiz aşamaları detaylı olarak gösterilen F1 firmasının en iyi finansal performansı gösterdiği birinci sıradaki yıl 2016 yılı, sonuncu yıl ise 2011 yılıdır. Diğer firmaların sıralamaları sonuç bölümünde detaylı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TOPSIS, ÇKKV, Finansal Analiz, BİST30.

Abstract
Multi-criteria decision-making methods (MCDA) can be defined as mathematical methods that can be used to make the most correct decisions in more than one alternative decision making problem. The profitability ratios and the vertical percentage ratios calculated by using the financial statement data published in the independent audit reports between 2010 and 2016 are used for the companies excluding the banks that are traded in BİST30 as data. The TOPSIS method is one of the findings of the study that, when using the correct evaluation factors, it is one of the methods that can be applied to the best choice from of alternatives. According to the results obtained in the study, the best financial performance of F1 company, which is shown in detail in the analysis stages, is the year 2016 and the last year is 2011. The ranking of the other companies is shown in the conclusion section.

Keywords
TOPSIS, MCDA, Financial Performance, BİST30.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  5.ASOSCONGRESS

   

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018 
  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri