Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOSNA HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME AMACI, TUTUMU VE ÖĞRENME BECERİLERİ
(THE BOSNIA-HERZEGOVINIAN STUDENTS` AIMS, ATTITUDES AND LEARNING SKILLS FOR TURKISH )

Yazar : Halit KARATAY   - Haluk GÜNGÖR - Önder ÇANGAL  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 18-31
179    154


Özet
Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna Hersekli öğrencilerin Türkçe öğrenme amacı, tutumu ve öğrenme becerileri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma, betimsel bir araştırmadır. Öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumu, başarısı ve amacı ile ilgili veri elde etmek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin kur sonu sınav puanları ve Türkçe Öğrenme Tu-tum Ölçeğinin uygulanması ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, korelasyon ve t-testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler so-nucunda Bosna Hersekli öğrencilerin Türkçeyi en çok Türkiye’de eğitim almak ve seyahat etmek amacıyla öğrendikleri, Türkçe öğrenme tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin dil becerileri ile Türkçe öğrenme tutumları arasında genel olarak olumsuz yönde, düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma ve dinleme becerileri ile Türkçe öğrenme tutumları arasında anlamlı ve olumsuz yönde, düşük; yazma becerileri arasında ise anlamlı ve olumlu yönde, dü-şük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Karşılıklı konuşma becerisi ile tutumun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutları arasında anlamlı ve olumlu yönde, düşük; sözlü anlatım becerisi ile genel olarak Türkçe öğrenme tutumu arasında anlamlı ve olumsuz yönde, düşük bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin Türkçe öğ-renme tutumu ile üretici dil becerileri arasında anlamlı ve olumlu; alıcı dil becerilerinde ise anlamlı ve olumsuz ve düşük düzeyde tutuma sahip oldukları belirlenmiş-tir.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ), dil becerileri, tutum, Türkçe, Bosna Hersek.

Abstract
In this present study, the aims, attitudes and learning skills of Bosnia-Herzegovinian students who learned Turkish as a foreign language were analyzed in terms of several variables. The study is a descriptive one. Survey model was used to collect data regarding the students’ attitudes, success rates and aims. The data for the research were gathered through the students’ final grades at the end of each level and the Turkish Learning Attitude Scale. For data analysis, frequency, percentage, mean, correlation and t-test were utilized. The results of the analyses showed that Bosnia-Herzegovinian students learned Turkish to receive education in Turkey and for travelling purposes, and that their attitudes towards learning Turkish were high. It was also determined that there was a low negative significant relationship be-tween students` language skills and attitudes towards learning Turkish. It was found out that in terms of the students’ attitudes towards learning Turkish, there was a low negative significant relationship between the students` reading and listening skills and that there was a low positive significant relationship in terms of their writing skills. It was found out that there was a low positive significant rela-tionship between the students’ interactional speaking skills and the cognitive, affec-tive and kinetic dimensions of their attitudes, and also that there was a low negative significant relationship between their verbal expression skills and attitudes towards learning Turkish in general. The analyses also showed that there was a low positive significant relationship between the students’ attitudes towards learning Turkish and their productive language skills and a low negative relationship in terms of their receptive language skills.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language (TTAFL), language skills, attitude, Turkish, Bosnia-Herzegovi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri