Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ
(ALLOTTING OF FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE )

Yazar : H.Sena AKKIŞLA    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 450-491
74    70


Özet
Aile konutu kavramı hukukumuzda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile girmiş bir kavramdır. Aile konutu bilindiği gibi aile olmanın taşıdığı koşullar çerçevesinde aile anılarının oluştuğu ve yaşam döngüsünü geçirdiği bir yerdir. Aile konutunun önemi son yıllarda artmıştır çünkü hem miras hukuku hem de aile hukuku açısından tartışmalıdır. Bu ihtilaf aile içi ilişkilere zarar verdiği gibi karmaşaya da yol açmaktadır. Özellikle yargıtay kararlarına bakıldığında eşler maddi anlamda bunu bir yaptırım olarak kullanmakatadırlar. Kanun bu konuda bir düzenleme yaparak aslında toplumun en küçük yapıtaşı olan kurumu da koruma altına almayı hedeflemiştir. Bu makale de kanuni düzenlemeler çerçevesinde kavramı ele almıştır. Ayrıca makale teorik temellendirmelerin yanısıra saha çalışmalarına da yer vererek somutlaştırma yapmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aile konutu, medeni hukuk, aile hukuku, sağ kalan eş

Abstract
Family dwelling is a new concept which came into Turkish Civil Code no. 4721. As family dwelling is known within the circumstances of being a family to occur family memories and it is a place where you spend your cycle. In recent years importance of family dwelling increased because family dwelling is disputed both law of succession and family law. This controversy as damaging as leads to confusion. Especially between spouses put leverage on this situation when examined Supreme Courts decree. By making an arrangement in this matter, the law aims to protect the institution, which is actually the smallest building block of the society. This article also discusses the concept within the framework of statutory regulations. Besides this article has embodied theoretical bases as well as fieldworks.

Keywords
Family dwelling, civil law, family law , surviving spouse

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  5.ASOSCONGRESS

   

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018 
  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri