Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IRENE DISCHE'NİN "GROßMAMA PACKT AUS" ADLI ROMANI ÇERÇEVESİNDE GÖÇ YAZINININ GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNE MULTİDİSİPLİNER BİR ARAŞTIRMA
(EINE MULTIDISZIPLINÄRE FORSCHUNG ZUM ENTWICKLUNGSPROZESS VON MIGRATIONSLITERATUR IM RAHMEN DES ROMANS “GROßMAMA PACKT AUS” VON IRENE DISCHE )

Yazar : Şenay KAYĞIN    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 208-220
67    63


Özet
New Jersey, Berlin ve Rhinebeck / ABD'de yaşamını sürdürmekte olan yazar Irene Dische, ABD'de bir Yahudi göçmen ailesinin kızı olarak dünyaya gelir. Dische'nin otobiyografik romanı Großmama packt aus'da ilk çalışması olan “Fromme Lügen”in birçok etkisi görülür. Romanda çok sesli anlatıcı bakış açısı vardır. Yazarın yanı sıra torun ve büyükanne de anlatıcı olarak yer alır. Romanda, bir burjuva ailesinin felaket öyküsü büyükanne Elisabeth Rothers'ın bakış açısından yansıtılır. Elisabeth romanda, gerçekleri gerçekte değiştirdiğini ve yalan söylediğini bunu biraz eğlence için yaptığını itiraf eden sıra dışı bir karakter olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada, Elizabeth ve ailesinin ülkelerinden kaçışı, New Jersey, New York ve Kenya'daki Afro-Amerikan ve Yahudi komşularıyla yeni ortamlarındaki yaşamöyküleri incelenmiştir. Ayrıca, göç yazınının gelişim süreci, multidisipliner bir araştırma çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Göç Yazını, Gerçeklik, Nazi Dönemi.

Abstract
Die deutsch-amerikanische Schriftstellerin Irene Dische, die als Tochter einer jüdischen Migrantenfamilie in den USA geboren wurde, lebt in New Jersey, Berlin, und Rhinebeck/USA. Es kommen viele Wirkungen aus Disches Erstlingswerk, Fromme Lügen im autobiographischen Roman Großmama packt aus wieder vor. Im Roman gibt es eine Vielstimmige Erzählersperspektive. Neben der Autorin werden die Enkelin, die Großmutter und andere Personen zum Erzähler/Erzählerin. lm Roman wird eine katastrophale Geschichte der Familie, aus dem Blickwinkel der Großmutter Elisabeth Rothers reflektiert. Elisabeth kommt im Roman als eine außergewöhnliche Figur vor, die zugibt, dass sie die Wahrheit der Fakten verändert und gelogen hat, um ein bisschen Spaß zu haben. In dieser Arbeit wird Elizabeth und ihrer Families Flucht aus ihrem Land, die Lebensgeschichte in ihrer neuen Umgebung mit afro-amerikanischen und jüdischen Nachbarn in New York in New Jersey und Kenia betrachtet. Darüber hinaus wird, versucht den Entwicklungsprozess der Migrationsliteratur im Rahmen einer multidisziplinären Forschung zu untersuchen.

Keywords
Migrationsliteratur, Realität, Nazi-Zeit.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  5.ASOSCONGRESS

   

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018 
  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri