Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET, FİZİKSEL ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA, DİNDARLIK ve DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA
(AN EMPIRICAL STUDY ON DOMESTIC PHYSICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN, LEGITIMIZING PHYSICAL VIOLENCE, RELIGIOSITY AND RELIGIOUS COPING )

Yazar : Nurten KIMTER   - Gülsen SEZGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 17
Sayfa : 193-227
56    149


Özet
Bu araştırmada 20 yaş ve üzeri kadınlarda evlilikte fiziksel şiddete ilişkin tutumlar ve fiziksel şiddeti meşrulaştırma ile dindarlık ve dini başa çıkma arasında bir ilişki olup olmadığı, bir ilişki varsa bu ilişkinin ne türden bir ilişki olduğunun araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Malatya il merkezinde yaşayan kadınlar evren, bu evrenden tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiş olan 705 kadın da örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği”, “Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddeti Meşrulaştıran İçerikler Ölçeği”, “Dindarlık ve Dini Başa Çıkma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen ham verilerin başlangıçta belirlenen amaç ve hipotezler doğrultusunda istatiksel olarak analiz edilmesi sonucunda değişkenler arasında anlamlılık düzeyinde bir takım ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kadına yönelik fiziksel şiddet, tutumlar, meşrulaştırma, dindarlık, dini başaçıkma

Abstract
It is aimed at studying behaviors on physical violence in marriage with the women at the age of 20 and over and on whether there is any relation between religiosity and religious achievement and legitimizing the physical violence, and the type of the relation, if there is any such relation. Related to this purpose, the women living in Malatya province is considered as the population, and 705 women selected randomly from such universe are selected as the sample. In the research the information collection tools used are "Personal Information Form", " Scale of Attitudes Related to Physical Violence against Women in Marriage", " Scale of Contents That Legitimate Physical Violence Against Women in Marriage", "Religiosity and Religious Coping Scale". It was determined that there are some significant association between the variables as a result of analysis of the raw data obtained from the research as per the purposes and hypotheses defined at the outset.

Keywords
Physical violence against women, attitudes, legitimization, religiosity, religious coping

Gelişmiş Arama


Duyurular

  KESİT AKADEMİ IMPACT FACTOR


  Kesit Akademi Dergisi, SJIF Scientific Journal Impact Factor tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve dergimizin IMPACT FACTOR'u 2015 yılı için 4.091, 2016 yılı için 5.098 olarak hesaplanmıştır.


  6.ASOSCONGRESS

   

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018


  EYLÜL SAYISI

  Kesit Akademi Dergisi EYLÜL 2018 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. / Elazığ
Telefon :05326860136 / 05433343869 Faks :
Eposta :kesitakademi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri